Polityka prywatności i plików cookies sklepu internetowego

I. Kto jest Administratorem Twoich Danych?
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Barbara Pietrzyk z siedzibą w Stefana Okrzei, nr 32, lok. 3, 42-600 Tarnowskie Góry NIP 6452527105 REGON 388288575 zwana dalej „ Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą/Sklepem.
Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „ RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.


II. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
Rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
Składania zamówienia w Sklepie www.shof.com.pl. w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
Korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.


III. Podstawowe prawa Klienta:
Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


IV. Pliki cookies i IP
Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Sklep na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Sklep produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy.
Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Sklep może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych.
Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez sklep przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.


V. Newsletter
Za pośrednictwem strony internetowej www.shof.com.pl. mają Państwo możliwość dokonania subskrypcji newslettera, poprzez dobrowolne wyrażenie Zgody. W przypadku jej wyrażenia sklep przetwarza Państwa adres e-mail – w celu udostępniania informacji o produktach, promocjach, nowościach (poprzez wysyłkę newslettera na podany przez Państwa adres – e-mail). Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie wysyłki newslettera jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. Informujemy, iż w każdym dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez sklep przed jej wycofaniem. Dane w ww. zakresie przetwarzane są do momentu wycofania zgody, czego skutkiem jest usunięcie Państwa adresu e-mail z list mailingowych do newslettera.

 

VI. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe Klientów sklepu:

Szczegóły zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierające Państwa dane osobowe, będę przechowywane przez 40 dni lub do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.
Dokumenty księgowe zawierające Państwa dane osobowe będę przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego w którym została wystawiona FV za usługę.
W przypadku gdy dane przetwarzane są dla celów marketingu bezpośredniego, do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.
Dane osobowe Klientów, udostępnione w ramach korzystania z funkcjonalności sklepu “Powiadom o Dostępności”, będą przetrzymywane przez 90 dni, do momentu realizacji usługi wynikającej z funkcjonalności lub do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.


VII. Kontakt do administratora danych osobowych.
Wszelkie pytania, wątpliwości , skargi proszę kierować bezpośrednio do administratora sklepu na adres e- mail: kontakt@shof.pl.


Data modyfikacji dokumentu polityki : 20.04.2022 r.